Přihláška ke stravování v Centrální školní jídelně Lovosice

Plátce stravného:
Jméno plátce* Příjmení* titul
Ulice, čp.*
PSČ*  Obec*
Telefon  e-mail

Strávník: (zkopírovat údaje z horní tabulky?)

Jméno strávníka* Příjmení* titul
Ulice, čp.*
PSČ* Obec*
Datum narození* (Údaj je nutný pro zařazení do kategorie)

Informace o cenách obědů:
Žáci se dělí do kategorií podle věku, který dosahnou v daném školním roce. Zvolte kategorii přihlašovaného strávníka:
20,-Kč
21,-Kč
25,-Kč
27,-Kč
68,-Kč


V době nemoci nebo prázdnin není podle zákona 561/2004 Sb. nárok na oběd za zvýhodněnou cenu.
Obědy se platí inkasem z Vašeho běžného účtu. Inkaso se provádí vždy 14.dne v měsíci zpětně. Např. stravné za září inkasujeme 14.října atd. Vzhledem k tomu, že platby probíhají o měsíc opožděně, zaplaťte jednorázovým příkazem k úhradě na účet Centrální školní jídelny Lovosice xxx,- Kč  . Tuto zálohu Vám při vyřazení strávníka ze stravování opět vrátíme - buď hotově nebo převodem na Váš běžný účet.
Provedení jednorázového příkazu k úhradě na zmíněných xxx,-Kč  si nechte potvrdit pracovnicí příslušného peněžního ústavu na tomto formuláři nebo přiložte potvrzené a orazítkované kopie příkazů k úhradě a povolení inkasa. Při provedení přes internetové bankovnictví přiložte vytištěné příkazy k úhradě a svolení k inkasu přímo z počítače.