motto HyperLink
Skip Navigation Links
Úvod
Jídelní lístek
Osobní
Dotaz

Skip Navigation Links
Vývěska
Symboly v jídelně
Kontakt
Dokumenty
Informace o stravování
Informace o cenách
Vnitřní řád
Rozvrh školního roku
Přihláška
Výsledky anket
Den španělské kuchyně
Den norské kuchyně
Fotogalerie

   
 
Vývěska

VŠICHNI ŽÁCI A STUDENTI, KTEŘÍ NEODEBÍRALI OBĚDY A NASTUPUJÍ 30.11. NA PREZENČNÍ VÝUKU, MAJÍ ODHLÁŠENÉ OBĚDY!!!

PRO AKTIVACI OBĚDŮ JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT 1.TELEFONICKY, 2.PŘES INTERNET, 3. OSOBNĚ ( v krajním případě)


ŽÁCI, STUDENTI A ZAMĚSTNANCI ŠKOLSTVÍ, KTEŘÍ SE ÚČASTNÍ PREZENČNÍ VÝUKY, MAJÍ PŘÍSTUP DO JÍDELNY A NEBO SI MOHOU OBĚDY ODEBÍRAT DO JÍDLONOSIČŮ VE VÝDEJNÍM OKÉNKU. JÍDLONOSIČE JE MOŽNÉ PŘINÉST PŘEDEM RÁNO OD 7:00 DO 8:00 HODIN DO VÝDEJNÍHO OKÉNKA.


Pravidla pro poskytování obědů

  1. Cizí strávníci (důchodci) mohou odebírat oběd pouze do jídlonosiče či menu-boxu prostřednictvím výdejního okénka z boku budovy. Provoz od 11:00 hod. do 13:30 hod.
  2. Žáci distanční výuky mají nárok na dotovaný oběd. Obědy musí odebírat do jídlonosiče prostřednictvím výdejního okénka.
  3. Zaměstnanci školství se mohou stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci.
  4. Provoz školní jídelny je od 11:00 - 14:15 hodin.

Dodržujte rozestupy 2m s nasazenou rouškou. Jídelní lístek je změněn, vaříme pouze jedno jídlo. Jídelní lístek je na vývěsce jídelny.
STUDENTI DISTANČNÍHO STUDIA MAJÍ ODHLÁŠENÉ OBĚDY

STUDENTI MAJÍ NÁROK NA DOTOVANÉ OBĚDY A MOHOU SI OBĚDY DOPŘIHLÁSIT
(INTERNET, TELEFONICKY)

 
 


Pomozte dětem
26.11.2020 10:34